BYTOVÉ DRUŽSTVO ZLIV - DOKUMENTY


dokumenty BD ZLIV:

Stanovy BD ZLIV - AKTUÁLNÍ
Domovní řád BD ZLIV
Vzorová smlouva o převodu družstevního podílu v BD ZLIV
Předávací protokol při přechodu členského podílu
Pravidla pro převod družstevního podílu v BD ZLIV
Seznam členů BD Zliv
Oznámení o závadě (poruše) na společných prostorách domu

zápisy z členské schůze BD ZLIV:

BD - 2014-12-15 - členská schůze - zápis - (2) usnášeníschopná
BD - 2014-12-15 - členská schůze - zápis - (1) neusnášeníschopná
BD - 2013-05-18 - členská schůze - zápis - (2) usnášeníschopná
BD - 2013-05-18 - členská schůze - zápis - (1) neusnášeníschopná
BD - 2012-03-26 - členská schůze - zápis - (2) usnášeníschopná
BD - 2012-03-26 - členská schůze - zápis - (1) neusnášeníschopná
BD - 2011-06-01 - členská schůze - zápis - (2) usnášeníschopná
BD - 2011-06-01 - členská schůze - zápis - (1) neusnášeníschopná
BD - 2010-12-08 - členská schůze - zápis - (2) usnášeníschopná
BD - 2010-12-08 - členská schůze - zápis - (1) neusnášeníschopná
BD - 2010-05-24 - členská schůze - zápis - (2) usnášeníschopná
BD - 2010-05-24 - členská schůze - zápis - (1) neusnášeníschopná
BD - 2009-06-04 - členská schůze - zápis - (2) usnášeníschopná
BD - 2009-06-04 - členská schůze - zápis - (1) neusnášeníschopnáNOVINKY